Tuesday, 16 April 2013

20 Intipati Utama Manifesto BN Johor

1. Meningkatkan penyediaan perumahan dan rumah mampu milik
2. Membasmi kemiskinan tegar dan meningkatkan pendapatan
3. Memperkasa masyarakat berilmu dan modal insan
4. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan kejiranan
5. Memperkukuh dan mengembangkan syiar Islam
6. Membina dan menaiktaraf jalan utama dan jalan kampung
7. Mengurniakan hak milik tanah kepada rakyat
8. Memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampan
9. Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan
10. Menggalakkan lagi Perusahaan Kecil dan Sederhana
11. Mempelbagai sturuktur ekonomi dalam bidang baru
12. Menaiktaraf sistem tebatan banjir
13. Membangunkan pengangkutan awam di bandar dan pekan
14. Memperbaiki kualiti hidup di bandar dan pekan
15. Meningkatkan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan
16. Memelihara alam sekitar
17. Mengukuhkan kerjasama kerajaan dengan NGO
18. Menyemarakkan kegiatan budaya
19. Mengupaya pergerakan belia, merancakkan kegiatan sukan
20. Memastikan perkhidmatan kerajaan yang cekap dan berkesan
Sent from my BlackBerry® smartphone over the TuneTalk network

No comments:

Post a Comment